„Tineri pentru tineri” este o reţea activă de voluntariat comunitar care să sprijină intervenţiile sociale atât la nivelul Asociației Filantropia Poroissum, Episcopiei Sălajului, a Centrului Social Multifuncțional și CJRAE Sălaj Centrul nostru de voluntariat a luat naştere ca urmare a importanţei dezvoltării spiritului comunitar şi personal al tinerilor, dar şi ca urmare a numărului crescut de solicitări de voluntari în diferite proiecte implementate la nivel local.

Ce oferim?

Prin voluntariat se pot dezvolta abilităţi şi competenţe sociale precum solidaritatea, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială și conştientizarea problemelor comunitare. Totodată, avem posibilitatea de a cunoaşte şi de a ajuta copiii proveniţi din familii defavorizate, copiii instutionalizaţi sau persoanele varstnice și a ne implica în programe și proiecte de formare personală.

În perioada 11-13 noiembrie a.c., s-a derulat proiectul “PRO ACTIV – Program complex pentru un stil de viață sănătos în rândul tinerilor”, un proiect al Asociației Filantropia Porolissum în parteneriat cu DGASPC Sălaj, Episcopia Sălajului, Liceul Ortodox „Sf. Nicolae” din Zalău și Liceul Tehnologic Nr.1 din Suplacu de Barcău, desfășurat sub egida Anului European al Tineretului și cofinanțat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Beneficiarii, tineri cu vârste cuprinse între 15 și 35 de ani din județele Sălaj, Satu Mare, Bihor și Cluj, s-au întâlnit la mănăstirea Bic, unde au participat la diverse ateliere de formare pe tematici privitoare la comunicare și tehnici de negociere a conflictului, evitarea capcanelor mediului online, prevenirea dezvoltării adicțiilor în rândul tinerilor (consum de alcool, tutun, substanțe halucionogene, practicare abuzivă a jocurilor de noroc, dependența de mediul virtual etc), precum și un curs de acordare a primului ajutor, susținut de formatori din cadrul organizației Crucea Roșie, filiala Sălaj. Un impact puternic asupra participanților l-au avut cuvintele maicii starețe, stravofora Marina Lupou, care le-a vorbit tinerilor despre asumare, despre formarea cuminte și sănătoasă ca preocupare de bază a tinerilor, despre entuziasm și despre fericire ca împlinire a umanului.

PRO ACTIV

PRO ACTIV

Scopul proiectului a fost acela al dobândirii unor informații menite să ajute la formarea unor abilități și deprinderi necesare adoptării unui stil de viață sănătos și activ.

În perioada 1 septembrie-21 octombrie 2022, Asociația Filantropia Porolissum a implementat Proiectul „Mișcare, Sport, Sănătate”, un proiect menit să genereze o alternativă sănătoasă de petrecere a timpului liber pentru tineri și adolescenți. Beneficiarii direcți și indirecți, în număr de peste 200 de persoane, au participat la activități, sportive, recreative și culturale.

Mișcare, Sport, Sănătate

Mișcare, Sport, Sănătate

Tinerii implicați în aceste activități au avut posibilitatea de a fi coorodonați în a trăi experiențe în care să-i dezvolte fizic, să îi ajute în gestionarea contextului concurențial, a provocărilor, a interacţinilor a competențelor sociale, beneficii emoționale, sau abilităților artistice.

Mișcare, Sport, Sănătate

Mișcare, Sport, Sănătate