Vineri, 10 noiembrie, în Sala Festivă a Protopopiatului Ortodox Zalău din Strada Andrei Șaguna nr. 6.  a avut loc conferinţa de inchidere a proiectului PROACTIV-PROGRAM COMPLEX DE DEZVOLTARE A ABILITĂȚILOR DE INCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI DIN SĂLAJ. La eveniment au participat  membrii echipei de implementarea proiectului, beneficiari,  reprezentanți ai DGASPC Sălaj, ai  Inspectoratului Școlar, precum şi ai altor organizaţii şi instituţii care implementează iniţiative similare.

Scopul evenimentului l-a reprezentat diseminarea și promovarea rezultatelor obţinute ȋn cadrul proiectului, prezentarea obiectivelor, a etapelor de implementare, a impactului, a provocărilor ivite pe parcurs și a întențiilor de viitor legate de continuarea acestui proiect.

 

Obiectivul general al poriectului a fost  dezvoltarea de abilități si deprinderi necesare adoptarii unui stil de viata incluziv, în randul persoanelor cu dizabilitati, de categorii și vârste din Sălaj, consolidarea capacității de reziliența, în vederea re/participării acestora la viata sociala a comunității în care trăiesc, în special a persoanelor cu dizabilități și risc de marginalizare/excludere socială, care provin din familii dezorganizate sau din centre de  protectie socială, care se confrunta cu diverse adicții, din familii sărace,  tineri cu dizabilități absolvenți sau care au părăsit /abandonat școala,etc.

Principalele rezultate:

Sub sloganul NU vă lăsați excluși, un numar de 32. de persoane  din Salaj din care 22 de beneficiari persoane cu dizabilitati si 10 persoane de suport, au particiapa la un program complex de informare/educatie si instruire pentru adoptarea unui stil de viata incluziv, activ si securizant in acelasi timp pentru persoanele cu dizabilitati, cu  un set de 6 ateliere care a urmarit dezvoltarea sau dupa caz initierea PD in insusirea unor informatii, abilitati  si competente fundamentale in procesul de integrare si incluziunea unei persoane in societate : comunicare , competente IT,  socializare etc.

Urmare a derulării conferinţei de incheiere a proiectului privind diseminarea rezultatelor proiectului, a fost publicat un comunicat de presă catre 3 fluxuri cu diseminare: Radio Renașterea, Sălajeanul, Sportul Sălăjean.

Provocarea si energia acestui proiect asa cum am promis participantilor  se se va regasi in PROACTIV 2024

Asociația Filantropia Porolissum este membră a Federației Filantropia a Patriarhiei Române.

Proiectul a fost finanțat de finanțat de către Ministerul Muncii si Solidarității Sociale-Autoritatea Națională pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

Date contact:

Președinte Claudiu Traian Nechita

Email: Asociațiafilantropiaporolissum@yahoo.com